logo Vigo Vertical
/ Inicio
ES
Logo Concello de Vigo Logo Unión Europea

logo VigoVertical

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

"Unha maneira de facer Europa"

Flecha de bajada
Logo Vigo Vertical

A Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado VIGO VERTICAL baséase nunha serie de retos dentro das tres prioridades clave sobre as que sempre se asentou o noso crecemento: unha cidade intelixente, que poña en valor o concepto de Smart City que Vigo leva desenvolvendo moito tempo, enfocándoo cara ás necesidades da cidadanía e apoiándose nas TICs para impulsar o tecido socioeconómico.

Unha cidade integradora, que siga transformando a Vigo nunha cidade cada día máis fácil e accesible para todos os vigueses e viguesas e unha cidade sustentable, que teña moi presente o futuro ambiental, que fomente e facilite unha mobilidade multimodal e que busque conciliar desenvolvemento e sustentabilidade para asegurar que Vigo consolídese como unha cidade referente a nivel nacional.

POLÍTICA DE COHESIÓN

A política de cohesión constitúe a principal política de investimento da UE. O seu obxectivo é apoiar a creación de emprego, a competitividade empresarial, o crecemento económico, o desenvolvemento sustentable e a mellora da calidade de vida da cidadanía en todas as rexións e cidades da Unión Europea (unha estratexia para un crecemento intelixente, sustentable e integrador).

Ler máis

FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER)

O Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) aspira a reforzar a cohesión económica e social rexional a través do investimento en sectores que fomentan o crecemento para mellorar a competitividade e a creación de emprego. O FEDER tamén financia proxectos de cooperación transfronteiriza.

Ler máis

PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREXIONAL DE ESPAÑA

En España, para o período 2014-2020, a programación da Política de Cohesión foi coordinada pola Dirección Xeral de Fondos Europeos e deu como resultado, entre outros documentos, o Programa Operativo Plurirrexional do que saíron diferentes convocatorias a través das cales, as autoridades de xestión, seleccionaron proxectos concretos.

Ler máis

ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SOSTIBLE INTEGRADO (DUSI)

O artigo 7 do Regulamento FEDER (Regulamento (UE) n.º 1301/2013), recolle que ao longo do periodo 2014-2020 polo menos un 5% dos recursos deste fondo debe ser destinado a financiar medidas integradas para o desenvolvemento urbano sostible. As cidades, os organismos subrexionais ou locais responsables da aplicación de estratexias urbanas sostibles son os encargados das tarefas relacionadas, polo menos, coa selección das operacións.

Ler máis